Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Nelly Group AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolagets verksamhet ska i första hand ha till syfte att bereda vinst åt ägarna. Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

Registreringsår: 1936

Organisationsnummer: 556035-6940

Senast uppdaterad: 2022-04-24 15:53:15

Kreditscore / rating: 0.25 | Företagets kreditscore är bättre än 42% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 250,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 113 46 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2018 2017
Omsättning (mkr) 1 394,0 2 951,0 0,0
Resultat (mkr) -71,00 -67,00 0,00
Eget kapital (mkr) 250,0 581,0 0,0
Tillgångar (mkr) 655,0 1 515,0 0,0
Vinstmarginal (%) -5% -2% 0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -28% -12% 0%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English