Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Bergman & Beving Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort) - 62030 (SNI-kod+postort) - 68203 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor Datordrifttjänster Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka handel med och tillverka huvudsakligen mekaniska, kemiska, elektrotekniska samt elektroniska apparater och produkter, samt inneha och förvalta företag, fastigheter och värdepapper, ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1936

Organisationsnummer: 556034-8590

Senast uppdaterad: 2022-01-03 17:53:18

Kreditscore / rating: 0.78 | Företagets kreditscore är bättre än 53% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 701,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 114 47 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2021 2020 2019
Omsättning (mkr) 4 311,0 4 060,0 3 945,0
Resultat (mkr) 166,00 116,00 169,00
Eget kapital (mkr) 1 701,0 1 631,0 1 657,0
Tillgångar (mkr) 4 941,0 4 757,0 3 850,0
Vinstmarginal (%) 4% 3% 4%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 10% 7% 10%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English