Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Hitachi Energy Sweden AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 27120 (SNI-kod+postort) - 27110 (SNI-kod+postort) - 71123 (SNI-kod+postort) - 27900 (SNI-kod+postort) - 33200 (SNI-kod+postort) - 46434 (SNI-kod+postort) - 27330 (SNI-kod+postort) - 23140 (SNI-kod+postort) - 22210 (SNI-kod+postort) - 33140 (SNI-kod+postort) - 17123 (SNI-kod+postort) - 17129 (SNI-kod+postort) - 46699 (SNI-kod+postort) - 46521 (SNI-kod+postort) - 33120 (SNI-kod+postort) - 46650 (SNI-kod+postort) - 46660 (SNI-kod+postort) - 46691 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer Teknisk konsultverksamhet inom elteknik Tillverkning av annan elapparatur Installation av industrimaskiner och -utrustning Partihandel med elartiklar Tillverkning av kabeltillbehör Tillverkning av glasfiber Tillverkning av plasthalvfabrikat Reparation av elapparatur Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp Övrig tillverkning av papper och papp Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning Partihandel med elektronikkomponenter Reparation av maskiner Partihandel med kontorsmöbler Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning Partihandel med mät- och precisionsinstrument

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - för egen eller annans räkning utveckla, konstruera, tillverka, marknadsföra, försälja, ta i drift samt underhålla produkter, reservdelar, system och anläggningar för överföring och distribution av elektrisk kraft, för automatisering och effektivisering inom olika verksamheter samt erbjuda service och underhållslösningar för ökat anläggningsutnyttjande och tillgänglighet ävensom andra tjänster i anslutning därtill, - idka annan liknande industrirörelse och handel, - bedriva in- och utlåning från och till närstående bolag, svenska och utländska, - utfärda garantier för närstående bolag, svenska och utländska, samt - bedriva med förestående verksamhetsgrenar sammanhängande rörelse ävensom att förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag.

Registreringsår: 1931

Organisationsnummer: 556029-7029

Senast uppdaterad: 2022-01-03 17:27:15

Kreditscore / rating: -1.75 | Företagets kreditscore är bättre än 12% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 3 577,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Västerås - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 722 13 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2021 2019 2018
Omsättning (mkr) 16 189,0 25 693,0 30 245,0
Resultat (mkr) -1 853,00 189,00 1 658,00
Eget kapital (mkr) 3 577,0 3 500,0 7 664,0
Tillgångar (mkr) 12 577,0 16 354,0 23 539,0
Vinstmarginal (%) -11% 1% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -52% 5% 22%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English