Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 17129 (SNI-kod+postort) - 02200 (SNI-kod+postort) - 17112 (SNI-kod+postort) - 17123 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Övrig tillverkning av papper och papp Drivning Sulfatmassatillverkning Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt och indirekt bedriva skogsindustriell verksamhet, innefattande tillverkning och försäljning av massa och papper, förpacknings- material och förpackningslösningar, kraftproduktion och energi- utvinning, skogsbruk, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1925

Organisationsnummer: 556023-8338

Troligen bolagets hemsida: https://www.billerudkorsnas.se

Senast uppdaterad: 2021-02-23 10:51:34

Kreditscore / rating: 1.44 | Företagets kreditscore är bättre än 65% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 132 810,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Gävle - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 804 23 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 14 187,0 13 156,0 12 390,0
Resultat (mkr) 8 854,00 -2 770,00 2 603,00
Eget kapital (mkr) 12 317,0 3 279,0 6 049,0
Tillgångar (mkr) 19 384,0 13 056,0 14 163,0
Vinstmarginal (%) 62% -21% 21%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 72% -84% 43%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag | Logga in | Om BillerudKorsnäs | Vår story | Externa förutsättningar | Vår Strategi | Accelerera innovationstakten | Expandera i värdekedjan | Vinna med våra medarbetare | Organisation | VD och ledningsgrupp | BillerudKorsnäs Venture | Produktområden | Board | Paper | Solutions | Våra produktionsanläggningar | Beetham | Frövi/Rockhammar | Gruvön | Gävle | Jakobstad | Karlsborg | Sponsringssamarbete | Skärblacka | Logga in | Hem | Om BillerudKorsnäs | Vår story | Externa förutsättningar | Vår Strategi | Accelerera innovationstakten | Expandera i värdekedjan | Vinna med våra medarbetare | Organisation | VD och ledningsgrupp | BillerudKorsnäs Venture | Produktområden | Board | Paper | Solutions | Våra produktionsanläggningar | Beetham | Frövi/Rockhammar | Gruvön | Gävle | Jakobstad | Karlsborg | Sponsringssamarbete |