Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Indutrade Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall själv eller genom dotterbolag idka handel i samband med import och export av maskiner, råvaror och hel- och halvfabrikat samt av industiförnödenheter, ävensom tillverkning, företrädesvis inom plast-, mekaniska och kemiska branscherna, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1919

Organisationsnummer: 556017-9367

Troligen bolagets hemsida: https://www.indutrade.com

Senast uppdaterad: 2021-03-19 05:25:03

Kreditscore / rating: 2.21 | Företagets kreditscore är bättre än 83% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 22 245,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Kista - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 164 74 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 18 411,0 16 848,0 14 847,0
Resultat (mkr) 1 483,00 1 368,00 1 030,00
Eget kapital (mkr) 7 157,0 6 205,0 5 168,0
Tillgångar (mkr) 17 544,0 14 070,0 12 566,0
Vinstmarginal (%) 8% 8% 7%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 21% 22% 20%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English