Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 29102 (SNI-kod+postort) - 29200 (SNI-kod+postort) - 29320 (SNI-kod+postort) - 45191 (SNI-kod+postort) - 45310 (SNI-kod+postort) - 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon Handel med lastbilar, bussar och specialfordon Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolagets verksamhet skall avse att - självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag - bedriva forskning och utveckling, inköp, tillverkning och marknadsföring av motor- fordon, delar, tillbehör, reservdelar och tjänster därtill samt annan därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även - självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag - äga och förvalta immateriella rättigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1917

Organisationsnummer: 556013-9700

Senast uppdaterad: 2021-12-31 00:25:18

Kreditscore / rating: -0.62 | Företagets kreditscore är bättre än 21% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 8 651,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Göteborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 417 15 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 60 950,8 85 125,7 78 894,1
Resultat (mkr) -1 315,14 773,11 947,14
Eget kapital (mkr) 8 651,3 9 966,5 9 205,6
Tillgångar (mkr) 36 784,9 60 610,6 62 813,1
Vinstmarginal (%) -2% 1% 1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -15% 8% 10%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English