Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Rottneros AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt och indirekt bedriva skogsindustriell verksamhet, företrädesvis omfattande pappersmassa och likartade produkter, samt vidareförädling av skogsråvaror, och annan därmed förenlig verksamhet, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom.

Registreringsår: 1916

Organisationsnummer: 556013-5872

Senast uppdaterad: 2021-12-30 20:55:18

Kreditscore / rating: 0.71 | Företagets kreditscore är bättre än 52% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 301,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Vallvik - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 820 21 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 2 093,0 2 376,0 2 260,0
Resultat (mkr) -50,00 194,00 221,00
Eget kapital (mkr) 1 301,0 1 380,0 1 460,0
Tillgångar (mkr) 2 257,0 2 373,0 2 401,0
Vinstmarginal (%) -2% 8% 10%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -4% 14% 15%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English