Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Hoist Finance AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64920 (SNI-kod+postort) - 64991 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Annan kreditgivning Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bedriva finansieringsrörelse direkt, via filialer eller genom dotterbolag, och kan därvid: 1. Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. Lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit eller kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. Medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing), 4. Förmedla betalningar, 5. Tillhandahålla betalningsmedel, 6. Ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. Medverka vid värdepappersemissioner, 8. Lämna ekonomisk rådgivning, 9. Förvara värdepapper, 10. Driva rembursverksamhet, 11. Tillhandahålla värdefackstjänster, 12. Driva valutahandel, 13. Driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt 14. Lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), samt inom de ramar som anges i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bedriva därmed förenlig verksamhet såsom inkasso, och ägande och förvaltning av fast egendom, tomträtt, bostadsrätt och aktier samt råd och service i samband med verksamheten.

Registreringsår: 1915

Organisationsnummer: 556012-8489

Senast uppdaterad: 2022-04-29 14:38:17

Kreditscore / rating: 0.97 | Företagets kreditscore är bättre än 57% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 5 158,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 21 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 3 302,0 175,0 2 435,0
Resultat (mkr) 41,00 605,00 590,00
Eget kapital (mkr) 5 158,0 4 898,0 4 413,0
Tillgångar (mkr) 31 864,0 34 387,0 29 255,0
Vinstmarginal (%) 1% 346% 24%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 1% 12% 13%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English