Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

AstraZeneca AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 21200 (SNI-kod+postort) - 72190 (SNI-kod+postort) - 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av läkemedel Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag, samt att utföra annan med någon av nämnda rörelsegrenar sammanhängande verksamhet.

Registreringsår: 1913

Organisationsnummer: 556011-7482

Senast uppdaterad: 2021-12-30 09:21:14

Kreditscore / rating: 2.78 | Företagets kreditscore är bättre än 94% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 213 168,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Södertälje - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 151 36 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 107 280,0 87 469,0 57 286,0
Resultat (mkr) 20 983,00 24 708,00 20 456,00
Eget kapital (mkr) 213 168,0 211 685,0 203 777,0
Tillgångar (mkr) 317 093,0 310 670,0 291 349,0
Vinstmarginal (%) 20% 28% 36%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 10% 12% 10%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English