Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Haldex Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva tillverkning och försäljning av produkter företrädesvis till fordons- och transportindustrin och idka annan därmed förenlig verksamhet ävensom att äga och förvalta värdepapper och annan lös eller fast egendom.

Registreringsår: 1911

Organisationsnummer: 556010-1155

Senast uppdaterad: 2021-12-31 02:09:20

Kreditscore / rating: -0.21 | Företagets kreditscore är bättre än 25% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 176,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Landskrona - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 261 51 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2018 2017
Omsättning (mkr) 4 007,0 5 119,0 4 462,0
Resultat (mkr) -300,00 153,00 79,00
Eget kapital (mkr) 1 176,0 1 611,0 1 395,0
Tillgångar (mkr) 4 063,0 3 689,0 3 078,0
Vinstmarginal (%) -7% 3% 2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -26% 9% 6%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English