Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Haldex Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva tillverkning och försäljning av produkter företrädesvis till fordons- och transportindustrin och idka annan därmed förenlig verksamhet ävensom att äga och förvalta värdepapper och annan lös eller fast egendom.

Registreringsår: 1911

Organisationsnummer: 556010-1155

Troligen bolagets hemsida: http://corporate.haldex.com

Senast uppdaterad: 2021-03-04 15:31:15

Kreditscore / rating: 1.09 | Företagets kreditscore är bättre än 59% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 611,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Landskrona - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 261 51 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2018 2017 2016
Omsättning (mkr) 5 119,0 4 462,0 4 374,0
Resultat (mkr) 153,00 79,00 91,00
Eget kapital (mkr) 1 611,0 1 395,0 1 374,0
Tillgångar (mkr) 3 689,0 3 078,0 3 057,0
Vinstmarginal (%) 3% 2% 2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 9% 6% 7%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Haldex Aktiebolag | Home | About Haldex | Haldex in brief | Vision & Strategy | Market | Products | Code of conduct | Sustainable business | History | Investors | Corporate governance | Annual General Meeting | Board of directors | Board committees | Executive management | Auditors | Remuneration | Articles of association | Corporate governance reports | Objectives | Financial reports | Presentations | Haldex share | Share data | Share capital | Ownership structure | Dividend |