Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Elanders AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, tillhandahålla logistik- och produktionstjänster, äga och förvala fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1908

Organisationsnummer: 556008-1621

Senast uppdaterad: 2021-02-28 00:37:20

Kreditscore / rating: 1.14 | Företagets kreditscore är bättre än 59% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 777,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Mölnlycke - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 435 33 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 11 254,0 10 741,7 9 342,0
Resultat (mkr) 153,00 258,60 165,00
Eget kapital (mkr) 2 777,0 2 697,0 2 447,0
Tillgångar (mkr) 9 205,0 7 737,1 7 408,9
Vinstmarginal (%) 1% 2% 2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 6% 10% 7%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English