Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

PriFast Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68203 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1906

Organisationsnummer: 556006-4973

Senast uppdaterad: 2022-01-01 02:36:13

Kreditscore / rating: 0.55 | Företagets kreditscore är bättre än 48% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 187,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 169 56 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 30,8 27,4 35,8
Resultat (mkr) 7,03 0,60 4,08
Eget kapital (mkr) 187,3 180,3 179,7
Tillgångar (mkr) 655,9 648,8 649,3
Vinstmarginal (%) 23% 2% 11%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 4% 0% 2%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English