Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Gränges AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort) - 72190 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterföretag, framställa, bearbeta och försälja metaller, företrädesvis aluminium, och produkter i plast, bedriva handel med och återvinning av skrot, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1897

Organisationsnummer: 556001-6122

Senast uppdaterad: 2021-12-30 18:44:14

Kreditscore / rating: 0.42 | Företagets kreditscore är bättre än 46% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 5 968,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 114 47 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 10 970,0 11 959,0 12 884,0
Resultat (mkr) 363,00 600,00 688,00
Eget kapital (mkr) 5 968,0 4 314,0 3 873,0
Tillgångar (mkr) 13 652,0 10 480,0 8 774,0
Vinstmarginal (%) 3% 5% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 6% 14% 18%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English