Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Husqvarna Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 28240 (SNI-kod+postort) - 46610 (SNI-kod+postort) - 28300 (SNI-kod+postort) - 25730 (SNI-kod+postort) - 46741 (SNI-kod+postort) - 74101 (SNI-kod+postort) - 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av motordrivna handverktyg Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner Tillverkning av verktyg och redskap Partihandel med järnhandelsvaror Industri- och produktdesignverksamhet Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva industriell och kommersiell verksamhet med produkter för skogsavverkning, röjning och trädgårdsunderhåll, produkter för bearbetning av hårda material, andra motorprodukter ävensom att idka annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1897

Organisationsnummer: 556000-5331

Senast uppdaterad: 2021-12-30 19:52:15

Kreditscore / rating: 0.81 | Företagets kreditscore är bättre än 54% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 17 062,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Huskvarna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 561 31 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 41 943,0 42 277,0 41 085,0
Resultat (mkr) 2 495,00 2 528,00 1 213,00
Eget kapital (mkr) 17 062,0 17 281,0 16 007,0
Tillgångar (mkr) 43 517,0 41 981,0 38 607,0
Vinstmarginal (%) 6% 6% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 15% 15% 8%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English