Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Skanska AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksam- het företrädesvis inom områdena byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur samt kapitalförvaltning - dock ej verksamhet som stadgas i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Registreringsår: 1897

Organisationsnummer: 556000-4615

Senast uppdaterad: 2021-12-31 02:24:17

Kreditscore / rating: 1.48 | Företagets kreditscore är bättre än 68% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 148 455,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 112 51 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 160 344,0 172 846,0 171 730,0
Resultat (mkr) 9 897,00 6 054,00 4 594,00
Eget kapital (mkr) 38 620,0 32 924,0 29 250,0
Tillgångar (mkr) 125 631,0 126 018,0 116 296,0
Vinstmarginal (%) 6% 4% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 26% 18% 16%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English