Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Skanska AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksam- het företrädesvis inom områdena byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur samt kapitalförvaltning - dock ej verksamhet som stadgas i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Registreringsår: 1897

Organisationsnummer: 556000-4615

Troligen bolagets hemsida: http://www.skanska.se

Senast uppdaterad: 2021-03-19 03:55:03

Kreditscore / rating: 1.52 | Företagets kreditscore är bättre än 67% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 32 924,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 112 51 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 172 846,0 171 730,0 157 877,0
Resultat (mkr) 6 054,00 4 594,00 4 111,00
Eget kapital (mkr) 32 924,0 29 250,0 27 185,0
Tillgångar (mkr) 126 018,0 116 296,0 109 437,0
Vinstmarginal (%) 4% 3% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 18% 16% 15%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Skanska AB | cookies | Våra projekt | Jobba hos oss | Leverantörer | Press | English | Hyresbostäder | Pågående projekt | Genomförda projekt | Kommande projekt | BoKlok | Hitta lokal | Inspiration och kunskap | Hållbarhet | ”Vi måste börja där vi står” | Odla lunchen på kontoret | Innovationer för miljön | cookies | Våra projekt | Jobba hos oss | Leverantörer | Press | English | Hyresbostäder | Pågående projekt | Genomförda projekt | Kommande projekt | BoKlok | Hitta lokal | Inspiration och kunskap | Hållbarhet | ”Vi måste börja där vi står” | Odla lunchen på kontoret | Innovationer för miljön | English | English | Our projects | Swedish | Rental housing (in Swedish) | BoKlok (in Swedish) | Find property (in Swedish) | Our values | Purchasing | Job vacancies | Job areas | Business development | Construction | English | English |