Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Sandvik Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, bergborrningsutrustning, mekanisk verkstadsrörelse, elektronik och processystem samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, att äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värde- handlingar samt bedriva jordbruk, skogsbruk och bergsbruk. Bolaget skall även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag. Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa annan säkerhet för förbindelser, som dotterföretag eller intresseföretag till bolaget ingått.

Registreringsår: 1897

Organisationsnummer: 556000-3468

Troligen bolagets hemsida: https://www.home.sandvik

Senast uppdaterad: 2021-03-26 21:20:03

Kreditscore / rating: 2.27 | Företagets kreditscore är bättre än 85% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 198 210,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Sandviken - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 811 32 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 100 072,0 100 072,0 90 905,0
Resultat (mkr) 13 214,00 13 249,00 13 235,00
Eget kapital (mkr) 61 858,0 58 476,0 48 743,0
Tillgångar (mkr) 120 423,0 118 351,0 106 804,0
Vinstmarginal (%) 13% 13% 15%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 21% 23% 27%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Sandvik Aktiebolag | Jump to content | News & Media | Contact | About us | Products & Services | Investors | Careers | Stories | Read the press release | Financial reports | Sustainability | Vacancies |