Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Sandvik Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, bergborrningsutrustning, mekanisk verkstadsrörelse, elektronik och processystem samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, att äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värdehandlingar samt att bedriva jordbruk, skogsbruk och bergsbruk. Bolaget skall även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag. Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa annan säkerhet för förbindelser, som dotterföretag eller intresseföretag till bolaget ingått.

Registreringsår: 1897

Organisationsnummer: 556000-3468

Senast uppdaterad: 2021-12-30 09:44:17

Kreditscore / rating: 1.57 | Företagets kreditscore är bättre än 68% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 65 081,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Sandviken - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 811 32 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 86 404,0 100 072,0 100 072,0
Resultat (mkr) 8 721,00 13 214,00 13 249,00
Eget kapital (mkr) 65 081,0 61 858,0 58 476,0
Tillgångar (mkr) 119 128,0 120 423,0 118 351,0
Vinstmarginal (%) 10% 13% 13%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 13% 21% 23%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English